Příprava podkladu pod terče

Příprava podkladu pod stavitelné terče.

Podklad pod terči musí být stabilní, pevný.

  • Správný podklad zhutněný podklad s horní betonovou deskou s armovací sítí o výšce minimálně 5 cm.
  • Další varianta která není správná ale je nejoblíbenější je pokládka na zhutněný štěrk s obrubníky viz foto, jedná se o odkopání povrchu cca 20 cm, položení geotextilie, zasypání makadamem frakce 32 - 63 do výšky cca 17 cm, pořádně zhutnit vibrační deskou, zasypat kamennou drtí frakce 4 - 8 opět zhutnit vibrační deskou. Rozmístit na plocho zahradní obrubníky tam kde budou terče.
  • Jiné varianty moc nedoporučujeme.

U pokládky na hydroizolace je možné pouze u stavitelných terčů, terče s pevvnou výškou nejsou na to určené.

karoapp-zhutneni-podkladu-pro-pokladku-tercu